OGK - Ogólnopolska Galeria Kolejowa
  Home / Registration
 
Advanced search
 
Registration

Zanim zarejestrujesz si na galerii przeczytaj regulamin

1.  Postanowienia oglne:  
a. Kady zarejestrowany uytkownik moe doda zdjcie na galeri.
b. Na galeri OGK dodajemy zdjcia o charakterze kolejowym - czyli zdjcia zawierajce tabor, infrastruktur kolejowa, sytuacje zwizane z kolej.
c. Aby doda zdjcia na galeri naley si zarejstrowa.
d. Mona dodawa tylko zdjcia swojego autorstwa lub te zdjcia innych osb, ale tylko za ich zgod.
e. W przypadku wykrycia oszustwa uytkownik zostaje usunity z galerii.
2. Dodawanie zdj na galeri:  
a. Kady uytkownik moe doda maksymalnie 4 zdjcia dziennie.
b. Jeeli uytkownik doda wicej ni 4 zdjcia zostan one przeniesione do poczekalni i bd umieszczone na galerii nastpnego dnia.
c. Dodane zdjcie musi zosta sprawdzone przez administratora i przez niego zaakceptowane.
d. W przypadku, gdy uytkownik dodaje zdjcia speniajce punkt 3 regulaminu administratorzy mog podj decyzj by zezwoli uytkownikowi na samodzielnie dodawanie zdjcia (bez akceptacji).
e. Jeeli uytkownik bdzie dodawa zdjcia, ktre bd usuwane w wyniku nie speniania punktu 3.c. lub te ocen administracja moe wprowadzi ograniczenie poprzez ponown akceptacje zdj dodawanych przez tego uytkownika.
3. Umieszczanie zdj na galerii:  
a. Zdjcie dodane na OGK nie moe mie wymiarw wikszych ni 900x600 pikseli, oraz nie moe mie "wagi" wikszej ni 350 kb.
b. Preferujemy zdjcia w rozdzielczoci 900 x 600.
c. Zdjcia dodane na OGK, ktre bd nieostre, rozmazane, poruszone, przewietlone, krzywe, oglnie nieciekawe bd usuwane z galerii.
d. Zdjcia zamieszczone na galerii musze by prawidowo opisane.
e. Tytu: w tytule zdjcia naley wpisa seri i numer lokomotywy np. ET22-203, EU07-033,
f. W przypadku kiedy nr jest nieznany wpisujemy seri lokomotywy.
g. Tytu zdjcia nie musi zawiera tylko serii i numeru lokomotywy. Mona dowolnie nazywa zdjcia.
h. W opisie zdjcia powinna powinna znale si data, nazwa pocigu oraz miejsce wykonania zdjcia.
i. Opis zdjcia musi wyglda nastpujco: Data | Opis.
j. Uytkownik obowizkowo musi wpisa sowa kluczowe.
k. W sowach kluczowych powinna si znale seria, nr lokomotywy, miejscowo, nr D29. Sowa kluczowe naley wpisywa w podanej wyej kolejnoci.
l. Podczas dodawania zdjcia naley poda wsprzdne, gdzie zostao zdjcie zrobione. Wsprzdne wpisujemy
 w opisie.
. Ustawianie mapy jest obowizkowe.
m. Osoby, ktre nie maj bezporedniego dodawania zdj (administrator akceptuje zdjcia) wpisuj wsprzdne do opisu zdjcia.
4. Ocenianie zdj:  
a. Moliwo oceniania uytkownik otrzymuje po umieszczeniu 3 poprawnych zdj w galerii, w kategoriach, ktre podlegaj ocenom.
b.  Administracja moe podj decyzj by uytkownik otrzyma moliwo oceniania po dodaniu jednej lub te dwch dobrych fotografii.
c. Punktacja na OGK zawiera si w skali od 1 do 10.
d. Jeeli zdjcie bdzie miao redni poniej 6,1 przy piciu gosach zostaje usunite z galerii.*
e. Zdjcia ze redni poniej 6,1 zostaj usunite tydzie po zamieszczeniu fotografii na galerii.
f. Kiedy zdjcie zostaje usunite z galerii uytkownik otrzymuje informacj na podany podczas rejestracji adres e-mail
z linkiem do zdjcia oraz opisem dlaczego zdjcie zostao usunite z galerii.
g. Przy ocenie zdjcia naley si kierowa wygldem zdjcia: kadrem, obrbk itp. a nie sympati do autora czy te chci "odwetu".
h. Jeeli uytkownik umylnie zania oceny administratorzy mog odebra moliwo oceniania na 14 dni lub tez na stae.
i. Jeeli kto stawia ocen nisz ni 6 warto napisa w komentarzu co w zdjciu jest nie tak - kadr, obrbka, itp.
j. Decyzja czy uytkownik specjalnie zania oceny bdzie podjta przez administracj.
k. Oceny jak i "nicki" osb, ktre oceniy zdjcie s widoczne tylko dla administratorw.
5. Komentarze:  
a. Kady zarejestrowany uytkownik ma prawo komentowa zdjcia.
b. Komentarz zamieszczony pod zdjciem powinien nawizywa do zdjcia.
c. Zabrania si pisania sw obraliwych, przeklestw, itp.
e. Komentarz powinien by napisany poprawnie pod wzgldem zasad ortografii.
f. Kady komentarz, ktry nie spenia punktu 4 zostanie usunity.
6. Wybory fotografii miesica:  
a. Kady uytkownik ma prawo wzi udzia w gosowaniu.
b. W wyborze zdj miesica przez uytkownikw bierze udzia 10 najlepszych zdj z wybieranego miesica.
c. Zdjcia wybiera si poprzez ilo ocen oraz ich redni.
d. By zdjcie brao udzia w gosowaniu musi mie minimum redni 8 oraz musi by oceniona przez najmniej 8 osb.
f. Gosowanie odbywa si poprzez formularz do gosowania widoczny tylko dla uytkownikw.
g. Dat rozpoczcia wyborw jak i ich zakoczenie wyznaczaj administratorzy.
7. Wybory fotografii roku.  
a. Kady uytkownik ma prawo wzi udzia w gosowaniu.
b. W wyborze zdjcia roku przez uytkownikw bierze udzia 12 najlepszych zdj wybranych w cigu roku jako zdjcie miesica.
c. Gosowanie odbywa si poprzez formularz do gosowania widoczny tylko dla uytkownikw.
e. Dat rozpoczcia wyborw jak i ich zakoczenie wyznaczaj administratorzy.
8. Poza regulaminem:  
a. Nie wrzucajmy kadego zrobionego przez nas zdjcia na galeri
b. Galeria OGK to nie hosting zdj w postaci fotosika, garnka, itp
c. Zanim wrzucimy zdjcie na galeri zadbajmy a prawidow obrbk - w duej mierze ona ma take wpyw na odbir zdjcia
d. Ilo nie znaczy jako - zota zasada na galerii.
e. Nie zaley nam na iloci zdj, ale na ich jakoci.
f. Jeeli masz problem z obrbk zdjcia zawsze moesz zwrci si do innej osoby o pomoc.
g. Nieznajomo regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 

Klikajc poniszy przycisk 'Zgadzam si' akceptujesz powysze warunki regulaminu.


 

 

Template made by Cameraland